?ekmek?y / ?stanbul konaklama / kiral?k daire / mobilyal? kiral?k daire / ¨¹mraniye sat?l?k daire / ¨¹mraniye /konaklama

Daire Tipleri

K?sa, orta ve uzun vadeli ikamet ve kiralama imkan? veren, 5 y?ld?zl? otel konforunda ?zel, nezih, temiz ve huzurlu bir aile ortam? sunan bir mekan olu?turma fikrinden yola ??kt?k, ¡°Aile huzurunuz i?in¡± Z?N D HOME¡®u tasarlad?k.


Detayl? bilgi almak ve hayal etti?iniz ya?ama kavu?mak i?in
hemen formumuzu doldurun.


Hizmetlerimiz

?ehrin i?inde, metro ve ula??m a?lar?na, ?zye?in ve ?stinye ¨¹niversitesi ?ekmek?y kamp¨¹s¨¹ne Finans Merkezi, ¨¹mraniye, Kavac?k ve Ata?ehir i? ve al??veri? merkezlerine yak?n bir lokasyonda, her detay? ?zenle tasarlanm?? konaklama ve ya?am merkezi Z?N D HOME Dudullu Suits; k?sa, orta ve uzun vadeli ikamet ve kiralama imkan? veren 5 y?ld?zl? otel konforunda, ?zel, nezih, temiz ve huzurlu bir aile ortam? sunmak i?in siz de?erli misafirlerini bekliyor.Yüksek H?zda Wi-Fi Hizmeti

Ça??m?z?n en büyük ihtiyac? yüksek h?zl? internet ba?lant?s? sayesinde, hem günlük i? takibinizi yapabilir hem de keyifli vakit geçirebilirsiniz.
 

Temizlik ve Resepsiyon Hizmeti

Günün her an?nda ihtiyaçlar?n?z? kar??lamak için haz?r bulunan ekibimiz, kendinizi konforlu hissetmeniz için elinden geleni yapmaya haz?r.

Kapal? ve Aç?k Otopark

Z?N D HOME'un otoparklar?nda arac?n?z güvende.


Kahvalt? Servisi Hizmeti

Günün en önemli ö?ünüyle güne daha h?zl? ve keyifli ba?layabilmeniz için kahvalt? servis hizmetimizle yan?n?zday?z.
 

* Extra ücrete tabiidir.

Kuru Temizleme Hizmeti

Diledi?iniz her an ya?am kolayl?klar?na eri?ebildi?iniz Z?N D HOME’da, kuru temizleme hizmetini de sizin için dü?ündük.


* Extra ücrete tabiidir.

Transferler

Diledi?iniz gün ve saatte rezervasyon yapt?rarak, anla?mal? oldu?umuz acentalar arac?l???yla her türlü transfer ihtiyac?n?z? gerçekle?tiriyoruz.

* Extra ücrete tabiidir.

Sauna

Z?N D HOME'un saunas?nda, hem vücudunuzu hem zihninizi tazeleyerek ya?am?n?zda yeni bir ba?lang?ç yapabilirsiniz.

Fitness

Yo?un i? hayat?n?n aras?nda spora gitmekte zorlan?yorsan?z, Z?N D HOME'un fitness salonu size göre. Sporla dolu bir hayata kavu?mak, art?k hayal de?il.

Kapal? Yüzme Havuzu

Dört mevsim yüzme olana?? sunan kapal? yüzme havuzumuz sayesinde güne daha dinç ba?lama ayr?cal???, evinizin hemen alt?nda...